Τηλ: 210 6008899
eleni@chrysikaki.gr
facebook

Πτυχία Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά

 • STARTERS
  MOVERS
  FLYERS
  KET (KEY ENGLISH TEST)
  PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST)
  FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)
  CAE (ADVANCED)
  CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH)

 • ECCE (CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH)
  ALCE (ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH)
  ECPE (EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH)
  TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
  TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

 • B1
  B2
  C1
  C2

 • Α ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ (Α1 & Α2)

  B ΔΙΑΒΑΘΙΣΜΕΝΟ (Β1 & Β2)

  C ΔΙΑΒΑΘΙΣΜΕΝΟ (C1 & C2)