Τηλ: 210 6008899
eleni@chrysikaki.gr
facebook

Η παρούσα αίτηση εγγραφής αφορά στην εγγραφή του παραπάνω μαθητή στο ΚΞΓ και στην παρακολούθηση των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτού.

  1. Στην περίπτωση κατά την οποία με πράξη της πολιτείας (νόμο, ΚΥΑ, ΠΝΠ ή άλλη) για λόγους δημόσιας υγείας, ή άλλους, ανασταλεί η λειτουργία του ΚΞΓ συμφωνείται ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΚΞΓ.
  2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής αναγκαστεί για τους ίδιους λόγους να απουσιάσει (π.χ. ασθένεια ή αποφυγή μετάδοσης λοιμώδους νόσου) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών υβριδικών μαθημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
    Για τον λόγο αυτό οι υπογράφοντες την παρούσα – ασκούντες τη γονική μέριμνα των μαθητών – οφείλουν με την παρούσα και πάντως έγκαιρα και πριν την επέλευση των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων να γνωστοποιήσουν στο ΚΞΓ ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω των παραπάνω εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας.
  3. Το ΚΞΓ θα αποφασίζει με ποιον από τους παραπάνω τρόπους θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα καθώς και τον τρόπο και χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής τους εκ μέρους των μαθητών, ενώ θα έχει φροντίσει την εκ των προτέρων ενημέρωση για τον τρόπο εισόδου στην πλατφόρμα σε ημέρα και ώρα που το ίδιο θα ορίσει και ενδεχομένως με την παροχή εγχειριδίου χρήσης και βίντεο.
  4. Η υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων στον συμφωνηθέντα χρόνο, σε κάθε περίπτωση, διατηρείται ακέραια και ουδεμία δυνατότητα μείωσης ή υπαναχώρησης υπάρχει στην περίπτωση αλλαγής του τρόπου εκπαίδευσης, για τους παραπάνω λόγους εκτός αν ο ασκών τη γονική μέριμνα υποβάλλει προς το ΚΞΓ αίτηση διακοπής των μαθημάτων αφού όμως πληρωθούν τα δίδακτρα του τρέχοντος, κατά την υποβολή της αίτησης, μήνα.
  5. Λόγω δε των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας (SARS-COVID 19) οι μαθητές δεν θα επιτρέπεται να παραμένουν στο χώρο του ΚΞΓ πριν ή μετά το πέρας των μαθημάτων ενώ υποχρεούνται να έχουν τα δικά τους απαραίτητα αντικείμενα, (πχ. μολύβια, στυλό, είδη ατομικής προστασίας, όπως μάσκες νερό κλπ). Η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται είτε διαδικτυακά είτε κατόπιν ραντεβού και μόνο από τη διευθύντρια του Κέντρου.

 

Για το σχολικό έτος 2020-2021

Ο Γονέας