Τηλ: 210 6008899
eleni@chrysikaki.gr
facebook
 • -CELI 1: livello elementare. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο αρχαρίων.
  -CELI 2: livello intermedio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο μέτριας γνώσης.
  -CELI 3: livello medio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο καλής γνώσης.
  -CELI 4: livello avanzato. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο πολύ καλής γνώσης.
  -CELI 5: livello superiore. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο άριστης γνώσης.

 • - Α1 «Στοιχειώδης Γνώση»
  - Α2 «Βασική Γνώση»
  - Β1 «Μέτρια Γνώση»
  - Β2 «Καλή Γνώση»
  - Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση»