Τηλ: 210 6008899
eleni@chrysikaki.gr
facebook
 • - Α1 – Nivel A1 
  - Α2 – Nivel A2 
  - Β1 – Nivel Inicial
  - Β2 – Nivel Intermedio
  - C1 – Nivel Avanzado
  - C2 – Nivel Superior
  - Diploma Escolar

 • - Α1 «Στοιχειώδης Γνώση»
  - Α2 «Βασική Γνώση»
  - Β1 «Μέτρια Γνώση»
  - Β2 «Καλή Γνώση» 
  - Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση»