Τηλ: 210 6008899
eleni@chrysikaki.gr
facebook

Ισπανικά εξ αποστάσεως

Ατομικά προγράμματα

Ατομικό μάθημα μέσω internet, με καθηγητή και παράλληλη παρακολούθηση της προόδου σας από το σχολείο μας.

Ολιγομελή τμήματα

Για μάθημα που γίνεται με καθηγητή, ζωντανά μέσω internet (Distance Learning).

Προγράμματα για επιχειρήσεις

Μαθήματα από απόσταση σε μικρές ομάδες (Distance Learning).