Τηλ: 210 6008899
eleni@chrysikaki.gr
facebook
 • Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1
  Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
  Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2
  Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2
  Goethe-Zertifikat B1
  Zertifikat Deutsch für den Beruf
  Goethe-Zertifikat B2
  TestDaF
  Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2

 • Α ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ (Α1 & Α2)

  B ΔΙΑΒΑΘΙΣΜΕΝΟ (Β1 & Β2)

  C ΔΙΑΒΑΘΙΣΜΕΝΟ (C1 & C2)